Sudoku-lösningsprogram

Sudoku-lösningsprogrammet låter dig ange vilken som helst giltigt sudokurutmönster som du har svårigheter med eller du vill bara kontrollera om du har löst på ett korrekt sätt. Du kan ange ett rutmönster som du har sett i din favorittidning eller en annan webbsida som inte erbjuder möjligheten att lösa sudokurutmönster. Ange siffrorna i sudokut som du vill lösa och därefter tyck på ”Lös”. Lösningen av ditt sudokupussel visar sig med detsamma i de flesta fall men det finns också rutmönster där du måste vänta några sekunder innan lösningen visar sig.

Andra lösare: 6x6 Lösare, Sudoku för barn - Lösare, Sudoku X - Lösare