6x6 Sudoku-lösningsprogram

6X6 sudoku-lösningsprogrammet fungerar på samma sätt som det klassiska lösningsprogrammet. Ange siffrorna från sudokurutmönstret som du gärna vill lösa i rutorna ovan, och sedan tryck på "Lös". Du kan spela 6x6 sudokupussel här. Ett klassiskt sudokurutmönster kan du lösa med lösningsprogrammet här.