Spela Sudoku X

Sudoku X lösas på samma sätt som det klassiska Sudokut genom att fylla i siffrorna från 1 till 9 i de tomma rutorna. Huvudskillnaden är att man i Sudoku X heller inte kan upprepa siffror i rutmönstrets två huvuddiagonaler som är markerade i orange. Det är möjligt att lösa Sudoku X på samma sätt som man är van vid att lösa det klassiska sudokut och att bara kontrollera rutmönstrets diagonaler när man har svårigheter.

Ett lösningsprogram till Sudoku X rutor kan man hitta här.