Sudoku Regler

Sudoku spelas på ett rutmönster som består av 9 x 9 rutor uppdelade i 9 rader (placerade horisontellt) och 9 kolumner (vertikalt) grupperade i 3 x 3 kvadrater.

Varje rad, kolumn och kvadrat (9 rutor vardera) måste fyllas i med siffrorna från 1 till 9 utan att upprepa några siffror i rad, kolumn eller kvadrat.

 

I början av spelet finns det utplacerade siffror i några av rutorna. Målet är att fylla alla tomma rutor med siffror från 1 till 9. Ju fler siffror sudokurutmönstret har i början av spelet desto enklare är sudokupusslet. De svårare sudokupusslen har bara några utplacerade siffror i början och de svåraste pusslen har bara 17 siffror i början.

Det finns bara en regel - efter slutförandet av spelet ska varje rad, varje kolumn och varje liten kvadrat med storlek 3x3 innehålla siffrorna från 1 till 9 . Dessutom ska var och en av dessa siffror finnas bara en enda gång i en rad, kolumn eller kvadrat.

 

Inom en rad, kolumn eller kvadrat i rutmönstret ska varje siffra finnas bara en gång.


✓Riktigt

✗Fel

På Internet kan du hitta och läsa mycket om teknikerna för att lösa sudoku. Här ger vi inte information om alla tekniker för att lösa sudoku men vi ger dig några riktlinjer. Under lösningsprocessen kan var och en bestämma de teknikerna för att lösa sudoku som man tycker om. Den som vill kan titta genom teknikerna som vi har förklarat i vår artikelsektion.

Upprepa inga siffror

Som du kan se i den övre vänstra kvadraten (markerad i blå) är 7 av 9 rutor redan utfyllda. De enda siffrorna som saknas i denna kvadrat är 5 och 6. När man kontrollerar vilka siffror saknas i kvadraten, raden eller kolumnen kan man använda uteslutningsmetoden och avdrag för att ta reda på vilka siffror man ska fylla i de tomma rutorna.

Till exempel, man vet att man ska fylla i 5 och 6 i den övre vänstra kvadraten för att slutföra den, men man vet inte vilken siffra man ska fylla i vilken ruta efter man har kontrollerat de angränsande raderna och kolumnerna. Detta betyder att man måste ignorera den övre vänstra kvadraten och försöka fylla i en annan del av rutmönstret.

 

Försök inte gissa

Sudoku är ett spel baserat på logik, så du ska inte försöka gissa. Om du inte vet vilken siffra ska fyllas i en ruta, fortsätt titta på de andra delarna av rutmönstret tills du ser en möjlighet att fylla i en siffra. Försök inte skynda dig - Sudoku kräver tålamod, inspiration och igenkänning av mönster och inte tur och gissningar.

Använd en elimineringsprocess

Vad innebär det att använda en "elimineringsprocess" när du spelar Sudoku? Här är ett exempel. I Sudoku-rutmönstret (visas nedan) saknas bara några siffror i den vänstra vertikala kolumnen (markerad i blå): 1, 5 och 6.

Ett sätt att ta reda på vilken siffra du måste fylla i vilken kolumn är att använda en "elimineringsprocess” genom att kolla vilka andra siffror är redan utfyllda i varje kvadrat, eftersom det inte ska vara samma siffror i en kvadrat, rad eller kolumn.

I det här fallet kan man snabbt se att siffran 1 finns i den övre vänstra kvadraten och i den övre mellersta kvadraten (siffrorna markerade i rött). Detta betyder att det finns en enda ruta där man kan fylla i siffran 1 - i kvadraten markerad i grönt. På detta sätt fungerar elimineringsprocessen i Sudoku - man kontrollerar vilka rutor inte är utfyllda, vilka siffror saknas och därefter genom avdrag baserad på siffrornas positioner i rutmönstret tar man reda på vilka siffror man ska fylla i vilka rutor.

Sudoku regler är i allmänhet inte komplicerade, men spelet har oändliga möjligheter med miljontals olika kombinationer och ett brett utbud av svårighetsgrader. Men allt detta är baserat på enkla principer som använder siffrorna från 1 till 9 som ska fyllas i de tomma rutorna med hjälp av logiskt tänkande medan siffrorna ska inte upprepas i en kvadrat, rad eller kolumn.